Samen voor goede zorg

Eenzaamheid

Langer thuis wonen brengt eenzaamheid met zich mee. Naar schatting 200.000 ouderen in Nederland zijn eenzaam. Eenzaamheid kan leiden tot depressie en heeft daarmee grote gevolgen voor het welbevinden en de gezondheid van ouderen. Eenzaamheid blijkt ook bij oudere migranten een grote rol te spelen.

Mogelijkheden

Ieder mens is Uniek en verdient evenveel kansen en mogelijkheden. Allochtone ouderen willen, net als autochtone ouderen, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Redenen om niet naar een verzorgingshuis te willen, is hoofdzakelijk de taalbarrière. Binnen de huidige ouderenzorg is er helaas nog te weinig kennis en aandacht voor cultuur sensitieve zorg.

Ontmoeting

Met het ontmoetingscentrum willen wij de zelfstandig wonende senioren uit hun eenzaamheid en isolement halen en in contact brengen met andere lotgenoten. Wij willen ze ondersteunen in het krijgen van energie door middel van het aanbieden van allerlei activiteiten en beweging. Daarnaast willen wij ook de (eventuele) mantelzorger ontlasten.

Mede mogelijk gemaakt door:

ANBI status

Stichting Beytna is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Donatie voordelen

SBB erkend leerbedrijf

Goede leerbedrijven zijn onmisbaar. In een leerbedrijf maken leerlingen kennis met de praktijk en leren ze wat er van hen verwacht wordt. Wij zijn trots dat wij de erkenning hebben als Erkend leerbedrijf en willen een bijdrage leveren in het opleiden van leerlingen voor Zorg en Welzijn van senioren.